Xuất bản thông tin

null Triển khai Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020

Sáng 06/11/2020, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức triển khai Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020. Tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ tổ chức Đảng ủy, cán bộ nội vụ,…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ Huyện triển khai Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 01 tháng 11 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Đồng thời, nêu những nội dung mới so với Hướng dẫn của năm 2019.

Nhân dịp này, các đồng chí tham dự Hội nghị phát biểu nêu những vướng mắc, được Ban Tổ chức Huyện ủy giải trình cụ thể, đồng thời tiếp thu để điều chỉnh vào dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức Huyện ủy cho phù hợp./.

Trung Hiếu