Xuất bản thông tin

null Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phòng Tư pháp Huyện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với nhiều hình thức.

Các đại biểu tham dự triển khai các văn bản pháp luật

Phòng đã phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; kết quả tổ chức 05 cuộc tuyên truyền tại 05 khóm ấp trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ, với mỗi cuộc có hơn 50 lượt người tham dự là nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS; tham mưu Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tham mưu UBND Huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV cho hơn 79 đại biểu là đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện, Chủ tịch UBND, công chức  Tư pháp - Hộ tịch 12 xã, thị trấn.

Tổ tuyên truyền viên cấp xã tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân được 73 cuộc, với 1.864 lượt người tham dự; tuyên truyền trên trạm truyền thanh và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được 22 lượt, phát tài liệu  tuyên truyền PBGDPL với khoảng 360 bản.

Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu UBND Huyện tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức Hội thi Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật, qua đó để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân./.

Cẩm Thúy