Xuất bản thông tin

null Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 10

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị "trực tuyến" Báo cáo viên Trung ương tháng 10

Sáng ngày 14/10/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 10 năm 2020 bằng hình thức trực tuyếnÔng Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện Châu Thành, ông Mai Văn Nhàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, tham dự có các đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư Đảng uỷ, Cán bộ Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương thông tin, phổ biến một số kết quả chính của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo chuyên đề về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới

Các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã được quán triệt. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những bài học, kinh nghiệm trong phong trào thi đua, yêu nước; tuyên truyền về công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay trên trường quốc tế./.

Thanh An