Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật

Sáng ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành có 79 đại biểu là đại diện Thường trực HĐND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; Chủ tịch UBND, công chức  Tư pháp - Hộ tịch 12 Xã - Thị trấn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của các văn bản Luật và Nghị định được thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 - Quốc hội khóa XIV như: Luật quản lý thuế sửa đổi; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Hội nghị nhằm kịp thời cập nhật các kiến thức pháp luật để các cá nhân, tổ chức áp dụng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, kịp thời đưa các quy định pháp luật đi vào đời sống người dân./.

Cẩm Thúy