Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, xử lý vi phạm về đánh bắt thủy sản trái phép

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Kiểm tra, xử lý vi phạm về đánh bắt thủy sản trái phép

Theo đó, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt thủy sản trái phép, nhất là hành vi sử dụng xung điện, lưới có mắc cỡ nhỏ đánh bắt thủy sản mang tính tận diệt. 

Các cơ quan này được giao nhiệm vụ phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân; công bố danh mục các loại thuỷ sản bị cấm khai thác và thời gian cấm khai thác; các phương pháp khai thác, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loại thuỷ sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác; đồng thời, tuyên truyền trực tiếp cho các cơ sở, cá nhân chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ xung điện để đánh bắt thủy sản là vi phạm pháp luật để người dân tự hủy bỏ hoặc giao nộp cho lực lượng chức năng tiêu hủy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách số hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản bằng xung điện để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, chuyển đổi nghề nhằm ổn định cuộc sống.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân không đánh bắt thủy sản trái phép và tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này.

Trí Dũng(Nguồn: 458/UBND-TCD-NC)