Xuất bản thông tin

null Hội thảo sản xuất lúa an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Hội thảo sản xuất lúa an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Chiều ngày 03/9/2020, tại ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Tân Phú Trung tổ chức hội thảo mô hình sản xuất lúa an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, có hơn 50 bà con nông dân địa phương  đến tham dự.

Bà con nông dân và các đại biểu tham dự

Tham gia thực hiện mô hình có 37 hộ nông dân, với tổng diện tích trình diễn là 30 ha, sử dụng giống lúa OM 5451 cấp xác nhận. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình gần 129 triệu đồng, gồm: lúa giống và phân bón hữu cơ. Ngoài ra, tham gia thực hiện mô hình bà con nông dân còn được các kỹ sư  Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa theo qui trình an toàn sinh học như: cách vệ sinh đồng ruộng, lợi ích của việc sạ thưa; kỹ thuật ngâm ủ giống đạt tỷ lệ nẩy mầm cao, biện pháp sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tiền nẩy mầm đạt hiệu quả; liều lượng và kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ phát huy được hiệu quả; Phương pháp quản lý các đối tượng dịch hại tổng hợp trên cây lúa và cách ghi chép số liệu trong quá trình sản xuất...

Giống lúa OM 5451 cấp xác nhận bà con thực hiện mô hình

Qua thực hiện mô hình,  năng suất lúa trung bình đạt 6,5 tấn/ha và liên kết tiêu thụ với giá 6 ngàn đồng/kg, sau khi trừ đi các khoảng chi phí bà con nông dân còn lãi  trên 21,1 triệu đồng/ha, tăng hơn so với sản xuất theo tập quán của bà con nông dân ngoài mô hình là gần 1,8 triệu đồng/ha.

 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện cho biết đây là mô hình được tổ chức trình diễn nhằm giúp bà con nông dân sản xuất lúa đạt năng suất, chất lượng từng bước áp dụng qui trình sản xuất lúa an toàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa./.

Đăng Phúc