Xuất bản thông tin

null Xã Tân Phú hỗ trợ quà cho hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Xã Tân Phú hỗ trợ quà cho hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật

Tặng quà

Mỗi hộ nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật được nhận 10kgạo và 01 thùng mì do Mạnh thường quân ở thành phố Sa Đéc hỗ trợ. Tổng giá trị hỗ trợ của Mạnh thường quân trong đợt này là 12 triệu đồng.

Phần quà giúp chia sẽ phần nào những khó khăn cho bà con nghèo, người già neo đơn và người khuyết tật ở địa phương ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất./.

Hữu Lợi