Xuất bản thông tin

null Ngành Tư pháp thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Ngành Tư pháp thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Thời gian qua công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện được Phòng Tư Pháp huyện Châu Thành quan tâm thực hiện. Theo đó, kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong tháng 8 này với tổng số vụ việc tiếp nhận là 63 vụ (số đơn mới: 58, số đơn tồn chuyển sang 5). Tổng số đơn đưa ra hòa giải: 58 vụ; hòa giải thành: 50 vụ (tỷ lệ: 86,21%); hòa giải không thành: 8 vụ; tồn: 5 vụ.

Đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh lao động

Đã tiến hành thẩm định 03 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (trong đó: có 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ và 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực điện lực). Tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch tại 05 xã: Phú Long, Hòa Tân, Tân Phú, Phú Hựu và An Phú Thuận. Phối hợp kiểm tra về trật tự tại chợ Cái Tàu Hạ kiểm tra an toàn vệ sinh lao động.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Ngoài ra, Phòng Tư pháp Huyện cũng đã tham mưu UBND Huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và chỉ số B1. Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 hồ sơ.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vai trò công tác hòa giải, theo dõi thi hành pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương. Tỷ lệ hòa giải thành đạt tỷ lệ cao đã góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, cũng như giúp cho công dân, tổ chức tiết kiệm được thời gian, chi phí, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

Hoạt động hòa giải còn là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao trên địa bàn Huyện, thông qua đó các hòa giải viên đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước, quy chế của tổ chức tự quản đến người dân nắm và thực hiện./.

Cẩm Thúy