Xuất bản thông tin

null Xã Tân Bình - Xã Hòa Tân xây dựng cầu Nông thôn

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Xã Tân Bình - Xã Hòa Tân xây dựng cầu Nông thôn

Ngày 19/8/2020, UBND xã Tân Bình tổ chức khởi công xây dựng cầu Cơ Tư ở ấp Tân An. Cây cầu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 22m, mặt rộng 3,7m, tải trọng 2,5 tấn với tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng. Trong đó, gia đình thầy giáo Tước ở xã Tân Bình hỗ trợ 100 triệu đồng. Phần còn lại được trích từ ngân sách nhà nước và đóng góp của bà con nhân dân địa phương.

Khởi công xây dựng cầu Đa Kao xã Hòa Tân

Trước đó ngày 18/8/2020, UBND xã Hòa Tân cũng khởi công xây dựng  cầu Đa Kao ở ấp Hòa An. Cầu có chiều dài 18m, mặt rộng 3,7m, tải trọng 2,5 tấn với tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Trong đó gia đình Ông Nguyễn Trung Trực và bà Đào Thị Châu ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng. Phần còn lại cũng được trích từ ngân sách nhà nước và đóng góp của bà con nhân dân địa phương. Thời gian hoàn thành 2 cầu này dự kiến vào tháng 11 năm 2020./.

Thanh Dự