Xuất bản thông tin

null Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT 854

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT 854

Ngày 18/8/2020, Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành chức năng huyện Châu Thành và xã Tân Nhuận Đông tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT 854, khu vực chợ Nha Mân.

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ tuyến ĐT 854

Trước đó, ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trong khu vực có sử dụng mặt bằng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, cam kết tự khắc phục trong thời gian 7 ngày, nếu không tự khắc phục đoàn sẻ tiến hành giải tỏa theo đúng qui định của pháp luật.

Trong ngày 18/8 Đoàn đã tiến hành tháo dở các biển quảng cáo, lều quán, mái che, hàng rào, cây xanh hoa kiểng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến ĐT 854  khu vực chợ Nha Mân với chiều dài là 642 m./.

Đăng Phúc