Xuất bản thông tin

null Hội Luật gia huyện Châu Thành Sơ kết công tác Hội

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Hội Luật gia huyện Châu Thành Sơ kết công tác Hội

Ngày 14/8/2020, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Châu Thành tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội.

Hội nghị Hội Luật gia huyện Châu Thành

Ông Nguyễn Hữu Nhơn - Chủ tịch Hội Luật gia Huyện báo cáo kết quả tình hình hoạt động Hội thời gian qua; theo đó, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật 41 cuộc, có trên 1.300 lượt người dân theo đối tượng tham dự; tư vấn trợ giúp pháp lý 83 lượt người trên các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, kinh tế . . . tham gia tuyên truyền 05 phiên Tòa xét xử lưu động, Hội viên của Hội là Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử trên 150 vụ tại Tòa án. Nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích công tác Hội

Thời gian còn lại năm 2020, Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới. Củng cố tổ chức, phát triển Hội viên; phối hợp UBMTTQVN, Phòng Tư pháp Huyện về thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021; Phối hợp tham gia giám sát và phản biện xã hội; Thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Nông dân Huyện về tư vấn pháp luật cho Hội viên nông dân.

Nhân Hội nghị này, Hội Luật gia huyện Châu Thành trao tặng Giấy khen của Hội nhằm khích lệ phong trào và công tác Hội./.

Văn Triều