Xuất bản thông tin

null Thông báo treo cờ rủ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Thông báo treo cờ rủ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc treo cờ rủ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy ban nhân dân Huyện thông báo:

Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./.

BBT