Xuất bản thông tin

null Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 31/7/20200, Huyện ủy Châu Thành Công bố quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy. Bí Thư Huyện ủy Châu Thành - Nguyễn Tấn Lực dự và trao Quyết định, Lãnh đạo các ban Huyện ủy, UBND huyện, các ngành chuyên môn cùng dự.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực trao Quyết định và hoa cho đồng chí Võ Hùng Anh

Theo Quyết định, Ông Võ Hùng Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Nhơn huyện Châu Thành giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành.

Bí Thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực trao Quyết định và hoa cho đồng chí Võ Hồng Nghi

Bà Võ Hồng Nghi – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Long, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Phú Long, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí Thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực trao Quyết định và hoa cho đồng chí Trương Văn Ngoan

Ông Trương Văn Ngoan – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Long tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Nhơn, giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đổ Nhật Định tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Hồng Nghi

Thay mặt Ban thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tấn Lực đã chúc mừng Đồng chí được điều động, bổ nhiệm, và trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn các Đồng chí phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực mình phụ trách./. 

Trí Khánh