Xuất bản thông tin

null Tập huấn Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Tập huấn Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Ngày 17/7/2020, Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với Hội nông dân huyện Châu Thành tổ chức tập huấn về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020, cho 120 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn, Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phổ biến các nội dung như: Các loại thuốc lá hiện có trên thị trường hiện nay; Thành phần độc tính của khói thuốc; Nguy cơ bệnh tật của thuốc lá; Tác hại của thuốc lá thụ động; Tình hình sử dụng thuốc lá và gánh nặng về kinh tế... Buổi tập huấn nhằm giúp các hội viên nông dân hiểu thêm về tác hại của thuốc lá đối với các con người và các qui định trong tiêu chí xây dựng  chi hội nông dân không khói thuốc, từng bước thực hiện chương trình hội viên nông dân nói không với thuốc lá./.

Đăng Phúc