Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 7

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 7

Sáng ngày 09/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 7 năm 2020 trên toàn quốc bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Châu Thành bà Nguyễn Thị Phượng – Trương Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng các đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội Huyện, lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện, Bí thư Đảng uỷ, Cán bộ Tuyên giáo của UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên phổ biến thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trong nước và thế giới và tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm. Trong đó đã nhấn mạnh và đánh giá những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; đến kinh tế vĩ mô, y tế, chính trị xã hội trong nước, cũng như toàn cầu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Qua Hội nghị giúp các cơ quan Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội kịp thời và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là từng cơ quan, đơn vị mình công tác các nội dung về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020… trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương mình, ngành mình, lĩnh vực của mình nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, sát thực tiễn. Đồng thời tuyên truyền Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1830 - 1-8-2020)./.

Thanh An