Xuất bản thông tin

null Triển khai Kế hoạch xây dựng Xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Triển khai Kế hoạch xây dựng Xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Ngày 09/7/2020, UBND xã Tân Phú phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và Công an Huyện.

Các đại biểu tham dự

Nhằm thực hiện tốt các hoạt động xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN ngày 17/11/2005 về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm và Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ văn hóa – thể thao và du lịch, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại và chấm điểm theo các tiêu chí quy định về xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội hàng năm.

Tại buổi triển khai, chuyên viên Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an Huyện triển khai các kế hoạch, mô hình xây dựng Xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020 và các chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đến 55 hội viên, đoàn viên trong Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp của xã Tân Phú, xã Tân Bình.

Qua đó, giúp cho các đoàn viên, hội viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, quy định về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và nâng cao chất lượng trong việc đánh giá, phân loại và chấm điểm theo các tiêu chí hàng năm./.

Hữu Lợi