Xuất bản thông tin

null Thực hiện Mô hình “Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả qua hệ thống camera”

Trang chủ Tin nổi bật

Thực hiện Mô hình “Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả qua hệ thống camera”

Ngày 04/01/2024, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc thực hiện Mô hình “Kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả qua hệ thống camera” trên địa bàn huyện Châu Thành.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\11.jpg

Ảnh Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện

Theo đó, từ quý I/2024, sẽ triển khai thực hiện kiểm tra, theo dõi, giám sát qua hệ thống camera đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Công an Huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn qua hệ thống camera được chia sẽ dữ liệu và kết nối với màn hình tivi được đặt tại nơi làm việc của Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Nội vụ. Quá trình kiểm tra, theo dõi, giám sát qua hệ thống camera nếu phát hiện hạn chế, thiếu sót hoặc có dấu hiệu sai phạm phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo xử lý ngay để hạn chế mức thấp nhất việc phát sinh các phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của Huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thông qua mô hình nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước, hạn chế tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo hướng ngày càng tốt hơn, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” trên địa bàn Huyện.

Kế hoạch số 07/KH-UBND

Thành Lợi – Phòng Nội vụ