Xuất bản thông tin

null Nghe báo cáo việc vận động tham gia dự phỏng vấn đơn hàng đi lao động tại Nhật Bản

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Nghe báo cáo việc vận động tham gia dự phỏng vấn đơn hàng đi lao động tại Nhật Bản

Chiều ngày 22/6/2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức Họp nghe báo cáo việc vận động tham gia dự phỏng vấn đơn hàng đi lao động tại Nhật Bản đến các UBND các xã, thị trấn bằng hình thức trực tuyến, ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND Huyện chủ trì buổi họp, cùng các phòng chuyên môn tham dự.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tấn Xiếu và các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện

Tại buổi họp Chủ tịch UBND Huyện – Phạm Tấn Xiếu đề nghị các địa phương báo cáo tình hình những thuận lợi và khó khăn về việc vận động đăng ký tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt I năm 2020, theo báo cáo có 02 xã An Phú Thuận và xã Tân Phú Trung đã vận động vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Huyện giao.

Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị

Phát biểu tại buổi họp Chủ tịch UBND Huyện – Phạm Tấn Xiếu biểu dương 02 xã đã vận động đăng ký tham gia dự tuyển đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản vượt chỉ tiêu, qua đó đề nghị các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc tham gia hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài và UBND các xã, thị trấn báo cáo, tham mưu Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức liên quan cùng vào cuộc, tuyên truyền, vận động trực tiếp các đối tượng có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển, bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng, chất lượng được giao./.

Thanh An