Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện kiểm tra ô bao sạt lỡ

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Lãnh đạo Huyện kiểm tra ô bao sạt lỡ

Ngày 18/6/2020, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng các ngành và UBND xã có liên quan đến kiểm tra tình trạng sạt lỡ của ô bao số 3 xã Phú Hựu, huyện Châu Thành.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình trạng ô bao số 3 sạt lỡ

Sau khi kiểm tra thực tế tình trạng ô bao số 3 xã Phú Hựu có nhiều đoạn sạt lỡ có những đoạn sạt lỡ dài gần 40 mét tại đây các thành viên cùng đoàn đi kiểm tra đã trình bày ý kiến về tình trang và hướng khắc phục về việc sạt lỡ ô bao số 3. Qua đó Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phan Thanh Dũng chỉ đạo giao cho UBND các xã thường xuyên theo dõi và báo cáo UBND Huyện nắm để chỉ đạo kịp thời, đồng thời lập biển báo nguy hiểm,  rào chắn khu vực sạt lở, để cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này tránh và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Huyện cho chủ trương gia cố và khắc phục lại ô bao trong thời gian tới./.

Thanh An