Xuất bản thông tin

null Cho trẻ uống Vitamin A đợt 1 năm 2020

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Cho trẻ uống Vitamin A đợt 1 năm 2020

Ngày 01/6/2020, Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đồng loạt cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng uống Vitamin A đợt 1 năm 2020.

Cho trẻ em uống Vitamin A

Hiện toàn huyện Châu Thành có 5.179 trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi. Ngoài việc tổ chức cho trẻ uống Vitamin A tập trung tại các trạm y tế. Trung tâm y tế huyện Châu Thành còn cử cán bộ xuống các điểm nhà trẻ, mẫu giáo để cho trẻ uống Viatamin A theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra là trên 96% trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A trong đợt này.

Qua đó, nhằm giảm tỷ lệ thiếu Vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ có con nhỏ, giáo viên tại các nhà trẻ, điểm giữ trẻ về phòng chống các bệnh do thiếu Vitamin A và các chất dinh dưỡng khác./.

Thanh Dự