Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật

Tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020

Ngày 27/5/2020, Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Tháp  phối hợp với Phòng Tư pháp Huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Chủ trì Hội nghị do ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng tham gia Hội nghị là các báo cáo viên Phòng Phổ biến, Giáo dục Pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Tỉnh và 139 hòa giải viên trên địa bàn Huyện.

Tại buổi tập huấn các hòa giải viên được các báo cáo viên giới thiệu một số nội dung pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở, gồm: phạm vi hòa giải, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các chính sách, biên bản hòa giải (mẫu thống nhất) kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở và hỗ trợ kiến thức pháp luật (Trợ giúp pháp lý) ở một số lĩnh vực như: Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai,… Hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật trong thực hiện công tác hòa giải và xử lý một số tình huống mẫu; trình tự, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành theo Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. Ngoài ra, các hòa giải viên còn được các báo viên trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hòa giải và trợ giúp pháp lý ở địa phương.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật và tăng cường trách nhiệm trong việc theo dõi việc thực hiện kết quả hòa giải thành; hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư./.

Cẩm Thúy