Xuất bản thông tin

null Công nhận 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Chi tiết bài viết Vấn đề quan tâm

Công nhận 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 22/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

ảnh minh họa

Đó là các xã: Bình Tấn, huyện Thanh Bình; Bình Hàng Tây, Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh; Tân Mỹ, Định An, huyện Lấp Vò; Tân Phú Trung, Phú Hựu, An Nhơn, huyện Châu Thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành và các xã trên tổ chức công bố đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Thanh An (nguồn 723/QĐ-UBND-HC)