Xuất bản thông tin

null Trần Trung Sĩ

Chi tiết bài viết TTGDNN Nhân vật lịch sử huyện

Trần Trung Sĩ

Tóm tắt: 
Ông Trần Trung Sĩ 
Quê quán: xã Tân Hòa Bắc, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
Năm sinh: 1955
Năm mất: 1972

Trần Trung Sĩ

Trần Trung Sĩ sinh năm 1955, quê xã Tân Hòa Bắc, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Cha là cán bộ cách mạng; mẹ hoạt động cách mạng bị địch bắt bỏ tù; hai anh trai công tác bị địch giết, ở nhà chỉ còn ông và hai em nhỏ, Sĩ vẫn giữ hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ trong nhà.

Căm thù địch sâu sắc, ông Sĩ gởi hai em cho người dì nuôi, tìm các chú ở Huyện uỷ Châu Thành xin công tác. Thấy Sĩ nhỏ tuổi, các chú khuyên về đi học, Sĩ năn nỉ và cuối cùng các chú nhận vào cơ quan. Sĩ mừng lắm việc gì cũng làm, cả việc vượt đường xa, qua đồn vác gạo về ăn, lần nào Sĩ cũng đi và vác cả 30 kg.

Tháng 3/1971, Sĩ được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam và vào Đội Cảnh vệ bảo vệ cơ quan Huyện uỷ. Lần đầu tiên, Sĩ bảo vệ 4 cán bộ đi họp xa, phải qua đường lớn. Đêm tới đường, địch phục kích nổ súng. Sĩ bắn kềm chế cho các đồng chí rút lui. Sĩ bị thương cụt ngón chân cái. Sĩ bàn với các đồng chí: sáng mai địch sẽ trở lại đây tìm dấu vết, Sĩ gài 1 trái lựu đạn trong thùng đựng đạn đại liên, bò trở lại chỗ bắn nhau, bỏ đó. Quả vậy, tên Trung uý Đại đội trưởng và hai lính bị thương.

Đầu tháng 3/1972, đồng chí Bảy Trung về bám xã Phú Long, đào hầm bí mật ở để gầy dựng cơ sở. Do một tên đầu hàng chỉ điểm, địch đưa 1 tiểu đoàn bảo an, cùng dân vệ, thám báo đến vây bắt. Nhờ gài lựu đạn xung quanh, địch vô đều chết, bị thương dạt ra, từ ngoài bắn vô. Đồng chí Xã đội bị thương. Trần Trung Sĩ và đồng chí Biền được phân công nóng ra chặn địch để ta đưa chiến thương thoát ra.

 Sĩ vướng mìn địch gài, gãy lìa cả hai chân. Biền cũng bị thương bụng và chân. Sĩ giục Biền rút lui cùng các đồng chí. Một mình, Sĩ lên đạn khẩu AR.15 và để trước mặt 4 trái lựu đạn. Chờ địch bò vào cách 10m, Sĩ ném lựu đạn và lần lượt quét hết 4 băng đạn. Hết đạn, Sĩ đập gãy súng và bị trúng thêm đạn, hy sinh.

Lòng dũng cảm, mưu trí và sự hy sinh oanh liệt của Trần Trung Sĩ - một chiến sĩ trẻ mới 17 tuổi đời - để lại niềm thương tiếc và khâm phục trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta.

Ngày 13/8/1980, Trần Trung Sĩ được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

BBT