Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điệntừ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điệntừ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ  Nhà Máy Cua Đồng Đất Việt đến Nhà Máy Đức Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.

27/6/2022

Từ 07 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Trạm Nha Mân 4

2

Khu vực từ Ngã Ba Nha Mân đến Nhà Máy Cua Đồng Đất Việt thuộc xã Tân Nhuận Đông.

27/6/2022

Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Nha Mân 3

3

Khu vực từ đầu đường tắt đến cuốn ngọn Bà Khôi thuộc xã Tân Bình.

28/6/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 476-10/3

4

Khu vực từ Chợ Bình Tiên đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung và từ Vàm Trại Quán cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình.

29/6/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Phân đoạn tạm 16/49

5

Khu  vực từ Cầu Xẻo Vang đến cuối Ngọn Xẻo Vang thuộc xã An Phú Thuận.

30/6/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Xẻo Vang

6

Khu vực từ Lò sấy lúa Lê Sơn Lâm đến cuối ngọn Phú Mỹ  thuộc xã Phú Long.

01/7/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Phú Mỹ

7

Khu vực từ Cầu Mù U đến Đình Mù U và toàn bộ khu vực Cụm Công Nghiệp Cái Tàu Hạ-An Nhơn thuộc xã An Nhơn, từ Cầu Cái Tàu đến Bến đò Nguyễn Huệ thuộc TT Cái Tàu Hạ.

02/7/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Tuyến 472-NM

8

Khu vực Cụm Công Nghiệp Cái Tàu Hạ-An Nhơn thuộc xã An Nhơn.

02/7/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 472-10/4

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành