Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý công trình công cộng Huyện và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý công trình công cộng Huyện và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BQLCTCC ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Trưởng ban quản lý công trình công cộng Huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý công trình công cộng Huyện và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển như sau:

1. Công nhận kết quả tuyển dụng.

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý công trình công cộng Huyện (Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức được đăng trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Châu Thành tại địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn)

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Ghi chú: Hồ sơ của người trúng tuyển đựng trong bao hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ thành phần hồ sơ nộp. Nộp trực tiếp về Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành theo địa chỉ: Tỉnh lộ 854, khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nhận quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nêu trên, người có kết quả trúng tuyển đến Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành để nhận Quyết định tuyển dụng viên chức. Thời gian nhận quyết định sẽ thông báo cụ thể sau.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

Trường hợp người có kết quả trúng tuyển không thực hiện đúng theo các yêu cầu và thời gian quy định nêu trên, Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành sẽ không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành, Tỉnh lộ 854, khóm Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.840 460 (trong giờ hành chính)./. (Xem nội dung chi tiết)