Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020

        Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 321 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020. Nhằm thực hiện công tác tổ chức tuyển dụng, phân công viên chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020 đối với 33 người (kèm theo danh sách).

2. Triệu tập và phân công nhiệm sở

2.1. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2020 theo các khung giờ đối với ứng viên từng ngành học, cấp học như sau:

- Mầm non: Tập trung lúc 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2020.

- Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở: Tập trung lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

2.2. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở An Nhơn, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2.3. Nội dung

- Gọi ứng viên theo thứ tự danh sách trúng tuyển.

- Ứng viên xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

- Phân công nhiệm sở (ứng viên nhận Quyết định và giấy giới thiệu về trường - nơi đăng ký dự tuyển theo phiếu đăng ký dự tuyển).

2.4. Thành phần

- Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành năm học 2019 - 2020;

- Các ứng viên tham gia tuyển dụng.

- Hiệu trưởng các trường có nhu cầu tuyển dụng.

- Ban Giám sát.

2.5. Lưu ý

- Các ứng viên trúng tuyển cần mang theo bản chính: Giấy chứng minh nhân dân, văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bản photo hợp đồng đã giảng dạy tại các cơ sở trường học để Hội đồng xem xét, đối chiếu.

- Trường hợp ứng viên trúng tuyển vắng mặt, nếu có giấy uỷ quyền cho người thân (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ hoặc chồng) và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú thì người uỷ quyền được phép chọn nhiệm sở thay.

- Sau 15 phút kể từ thời gian triệu tập nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành sẽ không xét những ứng viên trúng tuyển vắng mặt hoặc không được uỷ quyền chọn nhiệm sở và không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

3. Ký hợp đồng làm việc

Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này, các ứng viên trúng tuyển phải đến các đơn vị đã đăng ký dự tuyển mang theo Thông báo này và một bản photo các văn bằng, chứng chỉ đã ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển để Hiệu trưởng các trường thực hiện việc thẩm tra, xác minh theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc. Sau khi có kết quả xác minh văn bằng, chứng chỉ là hợp pháp thì Hiệu trưởng các trường ký hợp đồng làm việc (mẫu hợp đồng làm việc theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ).

Qua 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này, nếu ứng viên trúng tuyển không đến đơn vị trúng tuyển ký hợp đồng làm việc thì kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường có ứng viên trúng tuyển, các ứng viên trúng tuyển biết và thực hiện đúng theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.840032./.  xem nội dung chi tiết