Xuất bản thông tin

null Trao Quyết định về công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Trao Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 28/4/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và điều động đồng chí Trần Ngọc Lệ Thủy, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và trao quyết định, cùng dự có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực trao Quyết định
 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Công và Trần Ngọc Lệ Thủy

Theo Quyết định Đồng chí Trần Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện được điều động về Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Phó trưởng Ban; Đồng chí Trần Ngọc Lệ Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện để thực hiện quy trình ứng cử hiệp thương bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, 02 đồng chí cảm ơn Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đồng chí trong thời gian qua; đồng thời hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, môi trường mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua và tin tưởng rằng, với nhiệm vụ mới các đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ do đồng chí thủ trưởng đơn vị phân công./.

Hiếu – VP Huyện ủy