VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2526/VPUBND-KTN 24/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO của UBND xã Phú Long
2 2525/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v hoạt động Sàn giao dịch việc làm năm 2021.
3 2524/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v tổ chức biểu diễn nghệ thuật
4 2523/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v quảng cáo
5 2521/VPUBND-NC 24/12/2020 Về việc tham mưu báo cáo việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế HĐLĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù
6 2520/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phân luồng học sinh THCS năm 2021 trên địa bàn Huyện.
7 2519/VPUBND-KT 24/12/2020 V/v báo cáo tiến độ quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu dân cư I, thị trấn Cái Tàu Hạ
8 2518/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v báo cáo tình hình chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
9 2517/VPUBND-VX 24/12/2020 V/v triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của các tổ chức phi Chính phủ.
10 1299/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
11 1298/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí chi phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn Huyện
12 1296/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2020 – 2021
13 1297/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí mua sắm bàn, ghế giáo viên và học sinh cho các đơn vị Trường học năm 2020
14 1295/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình trường tiểu học Nha Mân 1, hạng mục: vỉa hè và hệ thống thoát nước
15 1294/QĐ-HĐTD 24/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
16 1293/QĐ-HĐTD 24/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
17 1292/QĐ-HĐTD 24/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
18 1291/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
19 418/BC-UBND 24/12/2020 Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
20 417/BC-UBND 24/12/2020 Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Trình tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021)