VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1312/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
2 1310/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện khám sức khỏe chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021
3 1311/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc thu hồi kinh phí chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ
4 1309/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2020 của UBND thị trấn Cái Tàu Hạ
5 1308/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2020 của UBND xã Tân Phú
6 1307/QĐ-UBND 25/12/2020 Về việc phân khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, từ nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ
7 1304/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình gia cố sạt lở ô bao số 7, xã An Nhơn
8 1301/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2020 của UBND xã An Hiệp
9 1300/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định về việc cấp kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ bổ sung công trình Đường dẫn vào cầu Sông Dưa, xã Tân Nhuận Đông
10 421/BC-UBND 25/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
11 420/BC-UBND 25/12/2020 Báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2016 – 2020
12 165/TTr-UBND 25/12/2020 Tờ trình về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành
13 113/BC-VPUBND 25/12/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 18/12/2020 đến 25/12/2020)
14 4403/UBND-KT 24/12/2020 V/v cho chủ trương và kinh phí tham dự giải Cầu lông các nhóm tuổi Thiếu niên - Trẻ tỉnh Đồng Tháp.
15 4402/UBND-VX 24/12/2020 V/v kết quả khảo sát, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn Huyện.
16 4401/UBND-KT 24/12/2020 V/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng trường mẫu giáo An Hiệp (điểm Hội Xuân), xã An Hiệp
17 4399/UBND-NC 24/12/2020 V/v đăng ký tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
18 4400/UBND-KT 24/12/2020 Về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc trường tiểu học Nha Mân 2, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
19 4398/UBND-NC 24/12/2020 V/v rà soát tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
20 4397/UBND-TH 24/12/2020 V/v đánh giá và đề xuất nhân rộng các mô hình hay trong phát triển kinh tế - xã hội