VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1044/TB-HĐTD 28/12/2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2
2 282/KH-UBND 28/12/2020 Kế hoạch sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh hoa kiểng, dưa hấu, hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn Huyện
3 281/KH-UBND 28/12/2020 Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021
4 4442/UBND-KT 28/12/2020 V/v duy tu, sửa chữa các tuyến đường Huyện lộ
5 4439/UBND-KT 28/12/2020 V/v phát sinh gia cố sạt lở và gia hạn thời gian thi công công trình đường từ cầu Phú Hựu – Nhân Lương, xã Phú Hựu
6 4440/UBND-CNTT 28/12/2020 V/v đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
7 4437/UBND-KTN 28/12/2020 V/v báo cáo tình hình kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
8 4436/UBND-KTN 28/12/2020 V/v khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp Tân Lập (lần 3)
9 4435/UBND-KT 28/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu Trâm Bầu, xã Phú Hựu
10 4434/UBND-KT 28/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu Ông Cẩm, xã Phú Hựu
11 4432/UBND-KT 28/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu Út Lía, thị trấn Cái Tàu Hạ
12 4433/UBND-KT 28/12/2020 V/v lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường thuộc trung tâm xã Tân Bình
13 4431/UBND-KT 28/12/2020 V/v khởi công xây dựng cầu Bà Đình, xã Phú Hựu
14 2550/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v tổ chức Đại Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ PGHH lần thứ 101
15 2549/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v tham mưu khắc phục hạn chế tại Báo số 349/BC-UBND ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh
16 2548/VPUBND-NC 28/12/2020 V/v tham mưu, hướng dẫn ban hành quyết định tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2021
17 2545/VPUBND-CNTT 28/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030
18 2544/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v khẩn trương đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch.
19 2543/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1952/QĐ-UBND-HC ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh
20 2541/VPUBND-VX 28/12/2020 V/v tham mưu báo cáo hoạt động kinh tế thể thao 2011 - 2019