VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2425/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 theo đề cương
2 2424/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v kết quả về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2020
3 2423/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2020 của UBND Tỉnh
4 2422/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v chuyển Báo cáo số 282/BC-BCĐ ngày 02/12/2020 của Ban Chỉ đạo 138 Tỉnh
5 2421/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh
6 2420/VPUBND-HC 08/12/2020 V/v kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND Huyện giao trên phần mềm theo dõi giao nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
7 2419/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v báo cáo tình hình hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
8 2418/VPUBND-KTN 16/12/2020 V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động Thi hành án dân sự năm 2021
9 2417/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v kinh phí giao lưu học tập kinh nghiệm cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Huyện
10 2416/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v tham mưu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2020
11 2415/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v tham mưu báo cáo thống kê CBCCVC đối tượng 3 đã qua, chưa qua bồi dưỡng kiến thức QPAN trên địa bàn Huyện
12 2414/VPUBND-NC 08/12/2020 Về việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh giải quyết khó khăn về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
13 1108/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán (điều chỉnh) chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đường An Khánh – An Phú Thuận
14 1109/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán (điều chỉnh) chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đường ĐT 853 cũ, xã Tân Phú Trung
15 1107/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định Công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa nông thôn mới” đối với 03 xã Tân Nhuận Đông, Tân Bình và Hòa Tân năm 2020
16 1106QĐ-BTC 08/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Hội thi tiếng hát hay học sinh trung học phổ thông huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021
17 1105/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trịnh Thị Huê, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
18 1104/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Hòa, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
19 395/BC-UBND 08/12/2020 Báo cáo Tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020; kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
20 394/BC-UBND 08/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND Tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới