VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4233/UBND-VX 09/12/2020 V/v kinh phí tham dự giải Taekwondo cúp các Câu lạc bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2020
2 4232/UBND-KT 09/12/2020 V/v tháo dỡ cổng chào đường ĐT 854 cũ, thị trấn Cái Tàu Hạ
3 4231/UBND-NC 09/12/2020 V/v đề nghị cho phép giáo viên người nước ngoài của Công ty TNHH Education Solutions Vietnam đến giảng dạy tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Châu Thành năm học 2020 - 2021.
4 2444/VPUBND-NC 09/12/2020 V/v tham mưu đăng ký nhu cầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản
5 2443/VPUBND-VX 09/12/2020 V/v tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với người hoàn thành cách ly tập trung.
6 2442/VPUBND-VX 09/12/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Tỉnh
7 2441/VPUBND-KT 09/12/2020 V/v xây dựng cầu Út Lía, thị trấn Cái Tàu Hạ
8 2439/VPUBND-VX 09/12/2020 V/v tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
9 2440/VPUBND-NC 09/12/2020 V/v tham mưu thực hiện thủ tục điều động công chức
10 2438/VPUBND-NC 09/12/2020 V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết PCTP, thanh thiếu niên VPPL và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, giai đoạn 2016 - 2020
11 2436/VPUBND-VX 09/12/2020 V/v thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 07/12/2020
12 1137/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng huyện Châu Thành lần thứ IX năm 2021
13 1136/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Phú Trung đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
14 1134/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
15 1135/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
16 1133/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
17 1131/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Phú Hựu đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
18 1132/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã Phú Long đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
19 1130/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định ề việc công nhận xã Hòa Tân đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020
20 1128/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định Về việc công nhận xã An Nhơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến tháng 12 năm 2020