VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4242/UBND-KTN 10/12/2020 V/v báo cáo tình hình thu nợ tiền nền nhà trả chậm tại các cụm dân cư trên địa bàn huyện Châu Thành (tháng 12/2020)
2 2450/VPUBND-VX 10/12/2020 V/v đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch
3 4241/UBND-KTN 10/12/2020 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho 07 hộ dân thuộc khu vực chợ Bình Tiên, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
4 2449/VPUBND-VX 10/12/2020 V/v thẩm định, phúc tra và báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020.
5 2448/VPUBND-VX 10/12/2020 V/v trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
6 2447/VPUBND-NC 10/12/2020 V/v kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020
7 2445/VPUBND-CNTT 10/12/2020 V/v đề nghị hỗ trợ HNTT huyện – xã ngày 11 tháng 12 năm 2020
8 1142/QĐ-UBND-HC 10/12/2020 Quyết định Uỷ quyền phê duyệt danh mục cấp số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà
9 1143/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
10 1140/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường Sông Dưa (đoạn từ Cầu Dầu đến ranh xã Tân Nhuận Đông), hạng mục: Phát sinh gia cố bờ sông và xây tường chắn
11 1141/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
12 1139/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định V/v phê duyệt dự toán thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
13 1138/QĐ-UBND 10/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh phân khai nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
14 399/BC-UBND 10/12/2020 Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 11 năm 2020
15 398/BC-UBND 10/12/2020 Báo cáo tổng kết Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” giai đoạn 2017- 2020
16 4238/UBND-KT 09/12/2020 V/v tất toán tài khoản công trình
17 4237/UBND-KT 09/12/2020 V/v đầu tư xây dựng cầu Mương Sậy, xã Tân Bình Kính
18 4236/UBND-KTN 09/12/2020 V/v báo cáo tình hình quản lý vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên năm 2020 trên địa bàn huyện
19 4235/UBND-KTN 09/12/2020 V/v kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát hay học sinh Trung học phổ thông huyện Châu Thành năm 2020
20 4234/UBND-NC 09/12/2020 V/v khắc phục ô nhiễm môi trường