VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4315/UBND-VX 16/12/2020 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
2 4314/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai giải pháp Bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới
3 4312/UBND-KTN 16/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt danh mục công trình đầu tư phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
4 4313/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
5 4311/UBND-KTN 16/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường công trình Khu tái định cư tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, xã An Phú Thuận
6 4310/UBND-KTN 16/12/2020 V/v đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1
7 4309/UBND-KTN 16/12/2020 V/v chủ động ứng phó với tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai trong thời gian tới
8 4308/UBND-KTN 16/12/2020 V/v đặt mẫu bản sao Giấy khai sinh để thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân
9 4306/UBND-KTN 16/12/2020 V/v phê duyệt giảm giá bán thanh lý tài sản của Trường Trung học cơ sở Hòa Tân (nhà công vụ)
10 4307/UBND-KTN 16/12/2020 V/v phê duyệt giảm giá bán thanh lý tài sản dôi ra do sửa chữa 10 phòng học Trường Trung học cơ sở Hòa Tân
11 4305/UBND-KTN 16/12/2020 V/v phê duyệt giảm giá bán thanh lý tài sản của Trường THCS Hòa Tân (lần 3)
12 4304/UBND-KTN 16/12/2020 V/v khẩn trương gửi thủ tục đầu tư được duyệt để bố trí kế hoạch vốn năm 2021 do tỉnh quản lý và phân bổ
13 4302/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
14 4303/UBND-KTN 16/12/2020 V/v vận động giải phóng mặt bằng các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh làm chủ đầu tư
15 4301/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
16 4300/UBND-KTN 16/12/2020 V/v Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hà Thị Hơn, xã An Hiệp
17 4299/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 – 2025
18 4298/UBND-NC 16/12/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về CCHC qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến
19 4297/UBND-KTN 16/12/2020 V/v tham mưu giải quyết việc các hộ dân thuê mặt bằng ở phía bờ sông chợ Tân Phú (lần 3)
20 4296/UBND-KTN 16/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ