VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2483/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-UBND-HC ngày 17/12/2020 của UBND Tỉnh
2 2482/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v triển khai thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
3 2481/VPUBND-VX 17/12/2020 V/v góp ý dự thảo Điều lệ Đại hội TDTT Tỉnh năm 2022
4 1167/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Trung tâm (chợ Hòa Tân), xã Hòa Tân đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
5 1165/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Phú Long, xã Phú Long đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
6 1166/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Tân Bình, xã Tân Bình đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
7 1164/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Bình Tiên, xã Tân Phú Trung đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
8 1163/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Tân Phú, xã Tân Phú đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
9 1162/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Phú Thuận, xã An Phú Thuận đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
10 1161/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Khánh đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
11 1160/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ Phú Hựu, xã Phú Hựu đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
12 1159/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định Công nhận chợ An Hiệp, xã An Hiệp đạt chuẩn chợ nông thôn mới năm 2020
13 1158/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định cấp kinh phí sửa chữa cầu Kinh Chà, xã Tân Phú
14 408/BC-UBND 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2020
15 161/TTr-UBND 17/12/2020 Tờ trình về việc khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020
16 4319/UBND-NC 16/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
17 4318/UBND-KTN 16/12/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Nhân quyền thế giới
18 4316/UBND-KTN 16/12/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
19 4315/UBND-VX 16/12/2020 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
20 4314/UBND-KTN 16/12/2020 V/v triển khai giải pháp Bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới