VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2488/VPUBND-NC 18/12/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2823/SNV-TCCC ngày 16/12/2020 của Sở Nội vụ
2 2487/VPUBND-CNTT 18/12/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3 2486/VPUBND-NC 18/12/2020 V/v kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020
4 2485/VPUBND-HC 18/12/2020 V/v đề nghị phúc tra công nhận đơn vị văn hóa năm 2020
5 2484/VPUBND-VX 18/12/2020 V/v xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000 - 2020
6 1170/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trường mẫu giáo Hòa Tân
7 1173/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định Về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã An Khánh
8 1169/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định cấp kinh phí lắp cột mốc lộ giới trên các tuyến đường Huyện lộ
9 411/BC-UBND 18/12/2020 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
10 410/BC-UBND 18/12/2020 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022
11 409/BC-UBND 18/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” năm 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
12 273/KH-UBND 18/12/2020 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
13 272/KH-UBND 18/12/2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
14 110/BC-VPUBND 18/12/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 11/12/2020 đến 18/12/2020)
15 109/BC-VPUBND 18/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hóa năm 2020
16 4324/UBND-KTN 17/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho huyện Châu Thành năm 2021
17 4323/UBND-NC 17/12/2020 V/v triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
18 4322/UBND-NC 17/12/2020 V/v tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
19 4321/UBND-NC 17/12/2020 V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính
20 4320/UBND-NC 17/12/2020 V/v ký HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ