Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo tỉnh kiểm tra xây dựng Huyện nông thôn mới

Trang chủ Tin nổi bật

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra xây dựng Huyện nông thôn mới

Ngày 27/4/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn tỉnh đã đến kiểm tra công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện Châu Thành.

 

Bí thư Tỉnh ủy  Lê Minh Hoan Phát biểu tại Hội nghị

Tính đến thời điểm này, huyện Châu Thành có 6 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm An Phú Thuận, An Khánh, Tân Nhuận Đông, Tân Phú, An Hiệp, Phú Long, xã Tân Phú Trung đã thông qua hội đồng Tỉnh, 2 xã Phú Hựu, An Nhơn đã hoàn tất hồ sơ chờ thông qua hội đồng Tỉnh. Hai xã Hòa Tân, Tân Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tai Hội nghị

Qua rà soát, đánh giá, đến thời điểm này huyện Châu Thành đã đạt 6/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông và Tiêu chí số 7 về môi trường. Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Ngoài việc tập trung thực hiện sớm đưa 2 xã Hòa Tân và Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới, rà soát tập trung cho tiêu chí số 1 về quy hoạch thì tiêu chí về giao thông  và môi trường đang được huyện Châu Thành quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp.

Bí Thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Lực phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, huyện cũng kiến nghị Tỉnh chấp nhận chủ trương điều chỉnh danh mục quy hoạch giao thông đường bộ theo chuẩn huyện nông thôn mới từ 24 tuyến còn lại 13 tuyến với tổng chiều dài 71km. Hỗ trợ chuyên môn về xử lý môi trường tại các làng nghề, kiểm định chất lượng và công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020, hướng dẫn danh mục lập hồ sơ minh chứng đối với từng tiêu chí huyện nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua đó, đoàn đã đánh giá cao công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành. Đóng góp ý kiến giúp huyện hoàn chỉnh các tiêu chí đã đã cũng như có hướng hỗ trợ, đầu tư, đưa ra nhiều giải pháp trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại. Song song đó, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành chuyên môn hỗ trợ, giúp đỡ để huyện Châu Thành sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2020 theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh./.

 Thanh Dự - Đăng Phúc