Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 07 tháng 03 năm 2022 đến ngày 13 tháng 03 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Quán Cơm Song Tùng đến Ngã Ba Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông

07/03/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Nha Mân 3

2

Khu vực Rạch Nghi Phụng thuộc xã An Hiệp

09/03/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Vàm Nghi Phụng

3

Khu vực từ Cầu Mương Dâu đến cuối Ngọn Mương Dâu thuộc xã Phú Hựu

09/03/2022

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Mương Dâu

4

Khu vực từ Cầu Nha Mân đến cuối ngọn Vàm Xếp Rượu thuộc xã Tân Nhuận Đông

10/03/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Nha Mân 2

5

Khu vực từ Rạch Xã Hời đến Cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung

11/03/2022

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 473-10/2/11-2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành