Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh lễ tiết, ngôn phong, tác phong của cán bộ, chiến sĩ

Trang chủ Thông tin bạn đọc

Chấn chỉnh lễ tiết, ngôn phong, tác phong của cán bộ, chiến sĩ

Tiếp nhận ý kiến của độc giả có Nickname “Ogy Ogy” gửi qua Facebook công thông tin điện tử huyện Châu Thành về việc phản ánh ngôn phong, tác phong làm việc của cán bộ. Vấn đề này Công an Huyện trả lơi như sau:

Sau khi tiêp nhận nội dung phản ánh của độc giả từ Phiếu chuyên của Văn phòng UBND Huyện, ngày 07/9/2020 đồng chí Trưởng Công an Huyện đã chỉ đạo làm rõ. Kêt quả: nội dung phản ánh của độc giả trên trang thông tin điện tử huyện Châu Thành là đúng một phần trong giải thích, tiếp xúc.

Theo đó, Ban Lãnh đạo Công an Huyện đã kiểm tra, Ban Chỉ huy Đội CSGT, TT đã tiên hành họp kiếm điểm, đồng chí Lê Nhân Đạo thừa nhận khi giải quyêt công việc, có lúc người dân không thực hiện đúng thứ tự (người nộp hô sơ trước chưa được giải quyết xong, người nộp hồ sơ sau yêu cầu giải quyết trước) nên đông chí có lớn tiếng yêu cầu thực hiện theo đúng trình tự giải quyết thủ tục hành chính đã được niêm yết tại bộ phận một cửa; đồng thời, đồng chí Đạo đã nhìn nhận khuyết điểm và cam kết nghiêm túc khắc phục.

Ban Lãnh đạo Công an Huyện xin nghiêm túc nhìn nhận khuyết điêm với Lãnh đạo Uy ban nhân dân Huyện cùng độc giả “Ogy Ogy” và cam kết sẽ chấn chỉnh lễ tiêt, ngôn phong, tác phong của cán bộ, chiến sĩ, không để các trường hợp tương tự xảy ra.

>> Câu hỏi của đọc giả

>> Văn bản trả lời của Công an Huyện